:


    . , . . , ...


    contrahere, contractus , .. , ...