:


    contrahere, contractus , .. , ...


    . , , ...